Komitetzarządzającyprojektem

Komitet Zarządzający tworzy grupa składająca się z jednego członka każdej instytucji partnerskiej. Zadaniem Komitetu Sterującego jest planowanie, organizacja, monitoring oraz ocena i sprawozdawczość dotycząca projektu zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku projektowym.

 comitetpl

 


LOG IN FORM

facebookLinkdInTwitter


Username

Password


Choose language