Rezultatypracyintelektualnej 1 - Sprawozdanie dotyczące jakości działania biur karier w szkolnictwie wyższym

 

W ramach IO1 przeprowadzona została analiza jakości działania biur karier w szkolnictwie wyższym, która stanowiła bazę do przygotowania pozostałych IOs. Sprawozdanie końcowe dostępne jest w następującym linku:

 

 Download - Pobierz

 

Choose language