Stronagłówna

 

STRESZCZENIE PROJEKTU “QAREER”

 

Celem projektu „QAREER”jest zebranie informacji na temat różnych punktów widzenia dotyczących funkcjonowania Biur Karier na wyższych uczelniach (od doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów oraz pracodawców) oraz określenie standardów dla Biur Karier na uczelniach wyższych, przygotowanie przewodnika, przetestowanie go w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu, przeprowadzenie konsultacji oraz włączenie innych uczelni w Europie w proces oceny i udoskonalania Biur Karier. Przygotowany przewodnik dla Biur Karier w szkolnictwie wyższym w ramach projektu „QAREER” zostanie rozpowszechniony także wśród innych uczelni w Europie.


Ostatnieposty


Choose language