Cele

 • Projekt „QAREER” ma na celu:

  • Zebranie informacji na temat różnych punktów widzenia dotyczących funkcjonowania Biur Karier na wyższych uczelniach (od doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów oraz pracodawców);
  • Określenie standardów dla Biur Karier na uczelniach wyższych;
  • Przygotowanie wersji roboczej przewodnika dla Biur Karier na uczelniach wyższych;
  • Przetestowanie wersji roboczej przewodnika w warunkach rzeczywistych w krajach członków konsorcjum projektu;
  • Przeprowadzenie konsultacji oraz włączenie innych uczelni w Europie w proces oceny i udoskonalania Biur Karier;
  • Rozpowszechnienie przewodnika dla Biura Karier wśród innych uczelni wyższych w Europie.

 


Choose language