Objectivele proiectului

Principalele obiective ale QAREER sunt:

  • Colectarea diferitelor puncte de vedere ale principalilor actori din domeniu (profesioniști de orientare in carieră și specialisti din cadrul instituțiilor de învățământ superior, studenți, angajatori);
  • Definirea standardelor de calitate pentru serviciile de carieră la instituțiile de învățământ superior;
  • Elaborarea orientărilor pentru integrarea lor în instituțiile de învățământ superior
  • Testarea liniile directoare reale în țările din consorțiu;
  • Consultarea și implicarea alore universități din Europa în cadrul procesului;
  • Furnizarea  ghidurilor pentru asigurarea calității serviciilor de carieră în învățământul superior (QACS) în Europa.

 

 


Choose language