Producția intelectuală

  Proiectul QAREER este centrat pe un număr de cinci activităti intelectuale după cum urmează:

  • O1 - Învățământul superior și piața muncii: calitatea serviciilor de orientare in carieră, calitatea ocupării forței de muncă; În această producție intelectuală, se efectuează o analiză aprofundată cu scopul de a defini criteriile de calitate pentru orientarea in carieră, din prisma personalului de orientare  in carieră, de studenți și de managerii de QA din instituțiile de învățământ superior. Studiul va fi compus din două părți distincte: o cercetare de birou și o cercetare pe teren. O1 va fi coordonat de MELIUS și toți partenerii vor contribui.
  • O2 - Ghiduri pentru aplicarea standardelor de calitate în serviciile de orienatre carieră în învățământul superior; O2 se va baza pe nevoile identificate în O1. Prin urmare, O2 va oferi criterii de calitate și fundamentate pentru a fi aplicate serviciului și o metodologie cuprinzătoare pentru a le integra în practică. În acest context, liniile directoare privind calitatea serviciilor de orientare in carieră vor fi proiectate și dezvoltate pentru a fi flexibile, deși respectă standardele de calitate identificate. O2 va fi coordonat de USH și toți partenerii vor contribui.
  • O3 - cazuri de integrare; O3 se referă la rezultatele exercițiilor de integrare a orientărilor în situații reale, care vor fi efectuate în universitățile reprezentate în cadrul consorțiului. O3 va fi coordonat de UNIR și toți partenerii vor contribui.
  • O4 - Validarea ghidurilor pentru asigurarea calității în serviciile de orientare  în  carieră în instituțiile de învățământ superior; O4 are scopul de a furniza Ghidul final și validat pentru asigurarea calității în serviciile de orientare în carieră în învățământul superior. Consorțiul va implica și alte universități din Europa pentru a prezenta și a discuta împreună cu ele rezultatele proiectului. Prin urmare, consorțiul va organiza cel puțin 4 ateliere de lucru în țările consorțiului, implicând audiență externă, care va fi invitată să colaboreze cu partenerii spre o versiune finală și validată a Ghidului. O4 va fi coordonat de WUELS și toți partenerii vor contribui.
  • O5 - platformă pentru QACS; O5 include dezvoltarea unei platforme pentru QACS destinată a fi un punct de referință pentru subiect. De asemenea, va fi elaborată o bază de date a experților, care se vor înregistra și vor oferi profilurile și experiența lor în domeniu. Platforma va fi site-ul proiectului, ca un canal relevant de comunicare. O4 va fi coordonat de USH și toți partenerii vor contribui.

 

IO flowchart ro

 

 


Choose language