Producția intelectuală

  Proiectul QAREER este centrat pe un număr de cinci activităti intelectuale după cum urmează:

 • O1 - Învățământul superior și piața muncii: calitatea serviciilor de orientare in carieră, calitatea ocupării forței de muncă; În această producție intelectuală, se efectuează o analiză aprofundată cu scopul de a defini criteriile de calitate pentru orientarea in carieră, din prisma personalului de orientare  in carieră, de studenți și de managerii de QA din instituțiile de învățământ superior. Studiul va fi compus din două părți distincte: o cercetare de birou și o cercetare pe teren. O1 va fi coordonat de MELIUS și toți partenerii vor contribui.
 • O2 - Ghiduri pentru aplicarea standardelor de calitate în serviciile de orienatre carieră în învățământul superior; O2 se va baza pe nevoile identificate în O1. Prin urmare, O2 va oferi criterii de calitate și fundamentate pentru a fi aplicate serviciului și o metodologie cuprinzătoare pentru a le integra în practică. În acest context, liniile directoare privind calitatea serviciilor de orientare in carieră vor fi proiectate și dezvoltate pentru a fi flexibile, deși respectă standardele de calitate identificate. O2 va fi coordonat de USH și toți partenerii vor contribui.
 • O3 - cazuri de integrare; O3 se referă la rezultatele exercițiilor de integrare a orientărilor în situații reale, care vor fi efectuate în universitățile reprezentate în cadrul consorțiului. O3 va fi coordonat de UNIR și toți partenerii vor contribui.
 • O4 - Validarea ghidurilor pentru asigurarea calității în serviciile de orientare  în  carieră în instituțiile de învățământ superior; O4 are scopul de a furniza Ghidul final și validat pentru asigurarea calității în serviciile de orientare în carieră în învățământul superior. Consorțiul va implica și alte universități din Europa pentru a prezenta și a discuta împreună cu ele rezultatele proiectului. Prin urmare, consorțiul va organiza cel puțin 4 ateliere de lucru în țările consorțiului, implicând audiență externă, care va fi invitată să colaboreze cu partenerii spre o versiune finală și validată a Ghidului. O4 va fi coordonat de WUELS și toți partenerii vor contribui.
 • O5 - platformă pentru QACS; O5 include dezvoltarea unei platforme pentru QACS destinată a fi un punct de referință pentru subiect. De asemenea, va fi elaborată o bază de date a experților, care se vor înregistra și vor oferi profilurile și experiența lor în domeniu. Platforma va fi site-ul proiectului, ca un canal relevant de comunicare. O4 va fi coordonat de USH și toți partenerii vor contribui.

 

IO flowchart ro

 

 

Managementul proiectului

Comitetul director va avea ca membri un reprezentant al fiecărui partener și va urmării planificarea generală, organizarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea în cadrul proiectului. Practic, după cum se menționează în Aplicație, membrii Comitetului director sunt:

 diagrama ro

Objectivele proiectului

Principalele obiective ale QAREER sunt:

 • Colectarea diferitelor puncte de vedere ale principalilor actori din domeniu (profesioniști de orientare in carieră și specialisti din cadrul instituțiilor de învățământ superior, studenți, angajatori);
 • Definirea standardelor de calitate pentru serviciile de carieră la instituțiile de învățământ superior;
 • Elaborarea orientărilor pentru integrarea lor în instituțiile de învățământ superior
 • Testarea liniile directoare reale în țările din consorțiu;
 • Consultarea și implicarea alore universități din Europa în cadrul procesului;
 • Furnizarea  ghidurilor pentru asigurarea calității serviciilor de carieră în învățământul superior (QACS) în Europa.

 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI QAREER

 

Obiectivul proiectului QAREER este de a colecta diferite puncte de vedere ale principalilor actori din domeniu (profesioniști de orientare in cariera și persoane de referință în cadrul instituțiilor de învățământ superior, studenți, angajatori), să definească standardele de calitate pentru serviciile de carieră din cadrul instituțiilor de învățământ superior, să elaboreze orientările pentru activitatea lor, Integrarea în instituțiile de învățământ superior, testarea acestora în țările din consorțiu, consultarea și implicarea altor universități din Europa în cadrul procesului și furnizarea liniilor directoare privind calitatea serviciilor de carieră în învățământul superior (QACS) în Europa.


Ultima postare

Choose language